مدیرکل بیمه سلامت خراسان جنوبی گفت: نخستین رویدادهم اندیشی در عرصه بیمه سلامت کشور با هدف بستر نوآوری باز در سازمان بیمه سلامت ایران برگزار می شود.

علی اربابی درگفت و گو با خبرنگارآی هینا، با اشاره به اینکه در رویداد هم اندیشی، ابتدا مشکلات موجود در عرصه خدمات بیمه سلامت از واحدهای تخصصی احصا شد، گفت: با همفکری خبرگان و صاحب نظران مشکلات شفاف سازی شده و برای دست یابی به یک پاسخ مناسب اجرای یک مسابقه علمی و کاربردی در دستور کار قرار گرفت.

وd با بیان اینکه برگزاری این رویداد سازمان بیمه سلامت را درکسب بهترین راه حل برای حل مسائل کمک می کند، افزود: ضمن اینکه شرکت کنندگان با داوری معیارمند می توانند از جوایز نفیسی بهره مند شوند.
اربابی تصریح کرد: پوشش بیمه ای، قوانین ، مقررات و فرآیندها،نظارت بر خدمات بیمه سلامت ، آموزش ، پیشگیری و ارتقای سلامت، مدیریت منابع، مصارف و سرمایه انسانی و کاربرد فناوری اطلاعات در نظام بیمه سلامت 6 محور اصلی رویدادهم اندیشی در عرصه بیمه سلامت است که متقاضیان می توانند با مراجعه به وب سایت به آدرس www.shareidea.ihio.gov.ir    ضمن آشنایی بهتر با محورهای رویداد و ارزیابی دقیق 20 مسئله بیان شده،  تا 15 دی ماه سال جاری به ارائه راهکارهای پیشنهادی خود بپردازند.
مدیرکل بیمه سلامت خراسان جنوبی تاکید کرد: اساتید، دانشجویان، پزشکان و متخصصان، کارکنان سازمان بیمه سلامت، کارکنان مراکز تشخیصی درمانی، کارکنان دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بیمه شدگان سازمان بیمه سلامت ایران و آحاد مردم از مخاطبانی هستند که می توانند در این رویداد شرکت و نظرات خود را بیان کنند.