مدیرکل بیمه سلامت استان اردبیل از تعامل بیمه سلامت این استان با واحدهای دانش بنیان برای اجرای بهتر رویداد هم اندیشی خبرداد.

سید وحید سید خلیل الهی درگفت وگو با خبرنگار آی هینا، درخصوص اقدامات انجام شده برای اجرای موثر رویداد هم اندیشی، گفت: برای اجرای هرچه بهتر رویداد اندیشی تاکنون اقدامات بسیاری انجام شده است، به طوری که درخصوص نصب پوسترها دربیمارستان های طرف قرارداد با بیمه سلامت، دانشگاه علوم پزشکی، دانشگاه آزاد و دانشگاه محقق اردبیلی اقدامات لازم انجام شده است؛ البته درسایت ها نیز برخی اقدامات صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه دراستان اردبیل دریک تعامل دوجانبه با مسئولان پارک علمی و فناوری این استان جلساتی برگزار شده است، افزود: از ظرفیت های واحدهای دانش بنیان نیز قرار است برای اجرای موثر رویداد هم اندیشی درمباحث تئوری و عملی استفاده شود، به عنوان مثال درحوزه حذف دفترچه درمانی و ارایه خدمات درمانی و بهداشتی از راه دور می توان اقداماتی را انجام داد.

مدیرکل بیمه سلامت استان اردبیل ، با اشاره به اینکه درحال حاضر دراستان اردبیل 60 واحد دانش بنیان فعالیت می کنند، تصریح کرد: خوشبختانه پیام مشترکی میان بیمه سلامت استان، پارک علم و فناوری و واحدهای دانش بنیان درخصوص اجرای با کیفیت رویداد هم اندیشی صادر شده است، لذا این مسئله درکاهش مشکلات اجرای رویداد تاثیرگذار است.