مدیرکل بیمه سلامت استان هرمزگان گفت: رویداد هم‌اندیشی در عرصه بیمه سلامت  باعث منشاء یک حرکت نوین علمی با دیدگاه‌های کارشناسان و نخبگان در سطح کشور خواهد شد.

دکترعلیزاده در گفت‌وگو با آی‌هینا رمز بقای سازمان بیمه سلامت را خلاقیت و نوآوری دانست و بیان کرد: سازمان بیمه سلامت با تاکید بر شناسایی و اجرای راهکارهای خلاقانه به بهترین اهداف یعنی ارتقای کمی و کیفی خدمات و افزایش رضایت‌مندی بیمه شدگان دست خواهد یافت.

وی در ادامه به اولین رویداد هم‌اندیشی در عرصه بیمه سلامت اشاره کرد و افزود: پوشش بیمه‌ای، قوانین ،مقررات و فرآیندها، نظارت برخدمات بیمه سلامت ، آموزش،پیشگیری وارتقاء سلامت، مدیریت منابع، مصارف و سرمایه انسانی
 و  کاربرد فناوری اطلاعات در نظام سلامت از محورهای اصلی این هم‌اندیشی است.

مدیرکل بیمه سلامت استان هرمزگان گفت: رویداد هم‌اندیشی در عرصه بیمه سلامت  باعث منشاء یک حرکت نوین علمی با دیدگاه‌های کارشناسان و نخبگان در سطح کشور خواهد شد.

علیزاده  با بیان اینکه در حال حاضر در استان هرمزگان 990هزارنفر تحت پوشش بیمه سلامت هستند، گفت: بیشترین بیمه‌شدگان را روستاییان و عشایر به تعداد 770 هزار نفر تشکیل می‌دهند.

مدیرکل بیمه سلامت استان هرمزگان در رابطه با پرداخت مطالبات، گفت: با پیگیری‌های مستمر مدیران و تلاش کارکنان تلاشگر سازمان بیمه سلامت پرداخت ها از شرایط خوبی برخورداراست به طوری که  70 درصد مطالبات مهر ماه مراکز دولتی و دانشگاهی در سال جاری پرداخت شده است. همچنین مطالبات بخش خصوصی نیز تا تیر ماه 97 به طور قطعی پرداخت شده است