مدیرکل بیمه سلامت گلستان گفت: حمایت از ایده های نو درعرصه بیمه سلامت دربستر رویداد هم اندیشی فراهم می شود.

سیدمحمد حسینی در گفت‌وگو با خبرنگار آی هینا، از برگزاری نخستین رویداد هماندیشی در عرصه بیمه سلامت در سطح ملی خبر داد و گفت: رویدادهای هماندیشی بستری برای ظهور ایدههای نو و حمایت از نوآوری در عرصه بیمه سلامت است، بنابراین نخستین رویداد هماندیشی درعرصه بیمه سلامت در کشور برگزارخواهد شد.

وی افزود: از محور‌های نخستین رویداد هماندیشی در عرصه بیمه سلامت می توان به پوشش بیمه‌ای، قوانین، مقررات و فرآیندها، نظارت بر خدمات بیمه سلامت، آموزش، پیشگیری و ارتقاء سلامت، مدیریت منابع، مصرف و سرمایه انسانی و  کاربردهای فناوری اطلاعات در نظام بیمه سلامت اشاره کرد.

حسینی تصریح کرد:  اساتید و دانشجویان دانشگاه‌های کشور، کارکنان و بیمه‌شدگان سازمان بیمه سلامت ایران، پزشکان و متخصصان، کارکنان مراکز تشخیصی و درمانی و دفاتر پیشخوان خدمات دولت از مخاطبان اصلی این رویداد هم‌اندیشی هستند.

مدیرکل بیمه سلامت استان گلستان، با بیان اینکه نخستین رویداد هماندیشی در عرصه بیمه سلامت از 15 آذرماه الی 15 دیماه برگزار میشود، اظهارداشت: امیدواریم با توجه به ظرفیت استان گلستان ایده‌ها و نوآوری‌های خوبی به دبیرخانه این رویداد ارسال شود.