مدیرکل بیمه سلامت استان کرمان گفت: نخستین رویداد هم اندیشی بیمه سلامت از 15 آذر تا 15 دی با حمایت سازمان بیمه سلامت و در جهت نیازسنجی ها و شناسایی ایده ها در حوزه بیمه سلامت برگزار می شود.

محمد جعفری در گفت و گو با خبرنگار آی هینا در کرمان درباره برگزاری نخستین رویداد هم اندیشی بیمه سلامت گفت: رویداد هم‌اندیشی عنوان بستر نوآوری باز است که در سازمان بیمه سلامت ایران فراهم شده تا ابتدا مشکلات موجود درعرصه خدمات بیمه سلامت از واحدهای تخصصی احصا و با همفکری خبرگان، تبدیل به مسئله‌ یا مسئله‌هایی شفاف و قابل‌اندازه‌گیری و ارزیابی شود، سپس برای رسیدن به جواب کاربردی، فرآیندهای یک مسابقه طراحی شد تا مسیر حرکت مسابقه‌دهندگان به سمت جواب، به صورتی مطلوب فراهم شود.

وی افزود: همچنین جوایز مناسبی برای این رویداد در نظر گرفته شده تا هم سازمان بیمه سلامت به بهترین راه حل برای مسائل خود برسد و هم شرکت کنندگان بتوانند با داوری معیارمند و مناسب از جوایز این رویداد بهره مند شوند.

جعفری گفت: نخستین رویداد هم اندیشی بیمه سلامت از 15 آذر تا 15 دی با حمایت سازمان بیمه سلامت و در جهت نیازسنجی ها و شناسایی ایده ها در حوزه بیمه سلامت برگزار می شود.