مدیر کل بیمه سلامت استان کردستان، گفت: هدف از اجرای رویداد هم اندیشی در  بیمه سلامت حمایت از نوآوران در عرصه بیمه سلامت است.

دکتر انور اسماعیلی در گفت و گو با خبرنگار آی هینا، گفت : رویداد هم اندیشی از ۱۵ آذر ماه سال جاری آغاز و تا ۱۵ دی ماه ادامه دارد، بنابراین پیشنهاد می شود تمام افرادی که در ارتقا و توسعه  بیمه سلامت می توانند ایده های جدیدی در راستای خدمت رسانی بهتر به مردم ارائه دهند، در سامانهshareidea.ihio.gov.ir  ثبت نام کنند.

وی با بیان اینکه  حوزه سلامت بسیار گسترده بوده و روز به روز دچار تغییر می شود، افزود: بیمه سلامت نیز بدنبال این است که نیازها و آخرین تکنولوژی های موجود را در راستای خدمت به مردم ارائه دهد و قصد دارد با اجرای این رویداد گام های موثری برای رفع نواقص خدمات ارائه شده به مردم در حوزه بیمه سلامت بردارد.

مدیرکل بیمه سلامت استان کردستان تصریح کرد: این نگرانی وجود دارد که در حوزه بیمه سلامت به روز نیستیم و به همین دلیل با اجرای این طرح سعی داریم ایده های جدید در عرصه خدمت رسانی بیمه سلامت مطرح شود.

وی به محورهای این رویداد هم اندیشی اشاره و بیان کرد: پوشش بیمه ای، قوانین، مقررات و فرآینده ها، نظارت بر خدمات بیمه سلامت، آموزش، پیشگیری و ارتقای سلامت، مدیریت منابع، مصارف و سرمایه انسانی و همچنین کاربرد فناوری اطلاعات در نظام بیمه سلامت شش محور این رویداد هستند.

مدیرکل بیمه سلامت استان کردستان گفت: اساتید و دانشجویان، پزشکان و متخصصان، کارکنان سازمان بیمه سلامت، کارکنان مراکز تشخیص درمانی، کارکنان دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بیمه شدگان سازمان بیمه سلامت ایران مهمترین مخاطبان برای برگزاری این رویداد هستند.