فرماندار شهرستان فارسان، گفت: بیمه سلامت باید برای دستیابی به استانداردهای روز دنیا درارایه خدمات مناسب به بیمه شدگان از فضای مجازی استفاده بیشتری کند.

 مرداس طاهری درگفت وگو با خبرنگارآی هینا، با بیان اینکه طرح هم اندیشی دربیمه سلامت به دنبال استفاده از نظرات نخبگان، اندیشمندان و تمامی آحاد جامعه برای ارایه خدمات مناسب و با کیفیت به بیمه شدگان با هدف افزایش رضایتمندی ها است، گفت: بدون شک استفاده از هرروش و راهکاری برای افزایش رضایتمندی بیماران از خدمات بیمه سلامت ضرورتی انکارناپذیراست.

وی درخصوص ضرورت بهرمندی از ظرفیت های حوزه پژوهش و دانشگاه درحل مشکلات بیمه سلامت، افزود: درحال حاضر درحوزه منابع و مصارف بیمه سلامت، کاهش هزینه های بهداشتی و درمانی و دسترس بودن خدمات باید از هم اندیشی نخبگان و افراد کارشناس استفاده بیشتری داشت، به طورقطع باید شرایط را به سمتی پیش برد که افراد بیشتری متقاضی استفاده از بیمه سلامت شوند

طاهری با اشاره به اینکه بیمه سلامت باید از فضای مجازی، استارتاپ ها و شبکه های اینترنتی درجهت ارایه  خدمات الکترونیکی استفاده کند، تصریح کرد: به طورحتم این مسئله باید از شهرهای بزرگ شروع شده و درمدت زمان مشخصی به شهرهای کوچک هم منتقل شود.

فرماندار شهرستان فارسان، با بیان اینکه ، درطی سالیان اخیر با اجرای طرح تحول سلامت بیمه سلامت توانسته خدمات بزرگی را دراکثر نقاط کشور به بیمه شدگان ارایه دهد، اظهارداشت: اما برای دستیابی به استانداردهای روز دنیا باید از فضای مجازی درارایه خدمات استفاده کرد.