• درباره رویداد

رویداد هم‌اندیشی در عرصه بیمه سلامت بستری دانش‌بنیان است که با نگرشی نوآورانه وخلاقانه به‌روزترین وکارآمدترین روش‌های توسعه خدمات بیمه سلامت در کشور را از مخاطبین احصاء می‌کند و پس از ارزیابی طرح‌های ارسالی به منظور اجرا موثر، آنها را بومی می‌نماید.رویداد هم‌اندیشی در نظر دارد تا با فراهم کردن فضایی رقابتی و مهیج، ایده‌پردازان را ترغیب نماید تا طرح‌های نوآورانه خود را ارائه نمایند و ایده‌های برگزیده را با حمایت مالی و معنوی به منصه ظهور رساند.
به‌طورکلی رویداد هم‌اندیشی بستر نوآوری بازی است که با حمایت سازمان بیمه سلامت ایران فراهم شده است. در این رویداد، ابتدا مشکلات موجود در عرصه خدمات بیمه سلامت احصاء و با همفکری خبرگان، تبدیل به مسئله‌ یا مسئله‌هایی شفاف و قابل‌اندازه‌گیری و ارزیابی شد، سپس برای رسیدن به جواب کاربردی، فرایندهای یک مسابقه طراحی گردید تا مسیر حرکت مسابقه‌دهندگان به سمت جواب، به صورتی مطلوب هموار گردد؛ همچنین جوایز مناسبی طراحی شد . بدین صورت هم سازمان بیمه سلامت به بهترین راه حل برای مسائل خود می‌رسد و هم مسابقه دهندگان با داوری معیارمند می‌توانند از جوایز در نظر گرفته شده استفاده نمایند.