• ضوابط و مقررات رویداد هم‌اندیشی در عرصه بیمه سلامت

  شرکت برای عموم آزاد و رایگان است.

  شرکت‌کنندگان موظف هستند آثار خود را در فرمت مشخص شده در وب سایت رویداد هم‌اندیشی در عرصه بیمه سلامت تنظیم و ارسال نمایند.

  علاقه‌مندان شرکت در رویداد صرفا نسبت به ارسال ایده‌های خود در قالب 6 محور اعلان شده در وب سایت رویداد و مسائل مرتبط با آن اقدام نمایند.

   چکیده ایده‌های ارسالی محتوای زیر را در بر داشته باشد:

o       چکیده طرح حداکثر 1200 کلمه باشد.

o       هدف طرح پیشنهادی در چکیده مشخص باشد

o       روش پیاده‌ سازی ایده به صورت مختصر توضیح داده شود.

o       نتایجی که از اجرای ایده حاصل می‌گردد پیش‌بینی شود.

   شرکت در رویداد هم به صورت انفرادی و هم به صورت تیمی امکان‌پذیر است. حداقل تعداد اعضای تیم 2 نفر و حداکثر 4 نفر می‌تواند باشد.

   در صورت حضور در رویداد به صورت تیمی هر تیم می‌بایست یک نفر را به‌ عنوان سرگروه که نماینده تام الاختیار آن تیم خواهد بود، تعیین نماید.

   هر فرد یا گروه حداکثر می‌تواند 4 طرح یا ایده‌ خود را ارسال نماید.

  داوری طرح‌های ارسالی توسط شرکت‌کنندگان، بر عهده‌ کمیته‌ علمی بوده و تیم‌های شرکت‌کننده ملزم به پذیرش رأی کمیته‌ی علمی هستند.

  طرح‌های ارسالی توسط کمیته علمی رویداد و براساس پارامترهایی از جمله میزان نوآوری، میزان برآورده کردن نیازهای خدمات بیمه درمانی در کشور، میزان علمی و اصولی بودن ایده وکارآیی آن مورد داوری قرار خواهد گرفت و به رسم یاد بود از سوی سازمان بیمه سلامت ایران به سه ایده برگزیده هر محور جوایزی به قرار ذیل اهدا خواهد شد:

o    نفرات اول هر محور 16 میلیون تومان و لوح تقدیر

o    نفرات دوم هر محور 8 میلیون تومان و لوح تقدیر

o   نفرات سوم هر محور 4 میلیون تومان و لوح تقدیر

   رعایت ملاحظات حقوق مالکیت فکری و معنوی در استفاده از هرگونه اثر بر عهده شرکت‌کنندگان بوده و دبیرخانه رویداد هم‌اندیشی مسئولیتی بر عهده ندارد.

  دبیرخانه رویداد می‌تواند کلیه ایده­‌ها و طرح‌های ارسالی علاقه‌مندان را با حفظ مالکیت معنوی و نام خالق اثر، در نشریات متعلق به سازمان (وب سایت، کتاب، کاتالوگ، گزارش و...) بـه هـر آن‌گونـه کـه صـلاح می‌دانـد، اسـتفاده کند.

   شرکت‌کنندگان متعهد می‌شوند آثار ارسالی ایشان دارای اصالت و محصول خلاقیت و ایده‌پردازی خود ایشان است و در صورت تشخیص کپی بودن طرح در هرمرحله‌ای از مسابقه توسط دبیرخانه رویداد حذف خواهد شد.

   پایبندی به تمامی مقررات قانونی، عرفی و رعایت حقوق مادی و معنوی پدیدآورندگان از مقررات جدی و مورد تاکید برگزارکنندگان رویداد است.

 

شرکت در رویداد به منزله پذیرش تمام  ضوابط و مقررات فوق می‌باشد.