• جایزه

به طرح‌های برگزیده هر محور به رسم یاد بود از سوی سازمان بیمه سلامت ایران جوایزی به قرار ذیل اهدا خواهد شد:


o نفرات اول هر محور 16 میلیون تومان و لوح تقدیر

o نفرات دوم هر محور 8 میلیون تومان و لوح تقدیر

o نفرات سوم هر محور 4 میلیون تومان و لوح تقدیر