• مسیر رویداد

مسیر رویداد این مسابقه در 2 بخش غیرحضوری و حضوری برگزار می‌شود. ابتدا ازشرکت‌کنندگان دعوت می‌شود تا ایده‌های خود را در قالب چکیده ارسال کنند. سپس طرح‌های ارسالی مورد داوری قرار گرفته و از طرح‌های برتر برای جلسه دفاع حضوری دعوت می‌شود.صاحبان ایده‌های منتخب 2 هفته فرصت خواهند داشت تا برای جلسه دفاع از طرح خودآماده شوند. در جلسه دفاع به هر فرد یا گروه 15 دقیقه فرصت داده می‌شود تا در مورد جزییات طرح خود و اهمیت و کاربرد آن، در حضور داوران که جمعی از متخصصان و صاحب‌نظران این حوزه هستند، توضیح دهند. سپس بر اساس میزان خلاقیت، اهمیت، کاربرد و امکان انجام طرح، بررسی و داوری نهایی انجام می‌شود.